Afspraak maken

Hoe?

  1. Telefonisch, via de assistente, op nummer: 023-2001900.

  2. Online, zie hieronder op deze pagina.

Assistente

    Bij het maken van een afspraak kan gevraagd worden wat de reden is. Dit wordt gedaan om de urgentie en de benodigde tijd in te schatten.

    De standaard tijd voor een consult is 10 minuten. U kunt ook een afspraak maken voor een dubbel consult.

    Indien u verhinderd bent, dan graag van te voren de afspraak afbellen.

Online

U kunt online een afspraak inplannen via de app Medgemak of via de website van mijngezondheid.net.

U kunt online een afspraak maken als:
- u als patiënt bent ingeschreven in deze praktijk
- als de klacht géén spoedeisend karakter heeft.
- als u één vraag wil bespreken.

Voor een consult waarbij u meerdere vragen wilt bespreken, vragen wij u om de assistente te bellen. Ook als het gaat om een verrichting, bijvoorbeeld oren uitspuiten, het weghalen van een plekje of plaatsen van een spiraal, belt u met de assistente.

Voor spoedafspraken of dringende vragen op korte termijn, kunt u beter bellen met de praktijk op 023-2001900, of buiten kantooruren met de SPOEDpost Haarlemmermeer op 023-2010333.